Nieuws

    Risk & Crisis management                                   AVG/GDPR                                                  Energie Transitie

              NQ Profiling                                                     Over AX 0                                                       Governance

Meer dan 95% risico’s worden door mensenhanden veroorzaakt.

Zo ook een ransomware aanval. Deze zijn actueler dan ooit en nemen in getal en volume nog steeds toe.

Met die ervaringen, die uitgebreid worden gepubliceerd, blijkt het dat meer dan 60% van de ondernemingen helemaal niet is voorbereid op een ransomware aanval. 80% van de aangevallen ondernemingen betaald de ransom. Minder gepubliceerd is het gegeven dat na betaling, er geen enkele garantie is dat uw onderneming gevrijwaard zal zijn van een tweede aanval.

Het enorme personeels tekort, teruglopende kennis en ervaring bij IT professionals, dragen bij aan de risico’s, de ketengevolgen en de schade die ransomware aanvallen toebrengen.

AX 0 weet dat commerciele producten, zoals de vele software producten, altijd een stap te laat is. Waarom dt zo is? Dat leggen we graag discreet en nader aan u uit. AX 0 benaderd deze materie op een totaal andere wijze dan commercie.

Maak kennis met deze andere aanpak en laat u voorbereiden op de mogelijkheden en tegenstappen die u zetten kunt. Wij hebben hiervoor een strategie en seminar ontwikkeld die tegenmaatregelen implementeren voor elke onderneming mogelijk.

Afnemend oog en expertise t.a.v. ketengevolgen, incident handelen, onjuiste besparingdrang, en korte termijn visie laten risico’s en negatieve statistieken verder exploderen. Vitale stuurinformatie dringt zeker niet altijd door tot de boardroom, met als gevolg dat wanneer dit uiteindelijk wel gebeurd, het nemen van maatregelen al veel kostbaarder wordt dan kon worden voorkomen.

AX 0 heeft de expertise en toolset voor boardroom en MMT, vooraf en Real Time risico’s en bottlenecks te detecteren en monitoren waardoor schadelijke kostbare ketengevolgen kan worden voorkomen .

Tegenwoordig, met de snelheid van de sociale media, liggen interne zaken en aangelegenheden makkelijker op straat. Hoe wapent u zich tegen hiaten in bijvoorbeeld (IT) processen en procedures die uw organisatie gevoelig maken voor inbraak. Hoe groot is die kans? En als het dan toch gebeurd, welke maatregelen zijn er dan vooraf genomen om ketengevolgen te beperken? Kunnen die wel worden beperkt?

Ruwweg 65%-70% van de ondernemingen en organisaties nog steeds niet (volledig) AVG/GDPR compliant. Zelfs als zij denken dat toch te zijn.  Dit in een tijd dat de Autoriteit Persoonsgegevens steeds stringenter controleert en sanctioneert. Wat zoiets voor uw onderneming en organistie betekend in het geval van?  Werp eens een blik op de AP boetebeleid. Het gaat namelijk zeker niet altijd om welke stappen u heeft gezet maar om hoe processen in de praktijk uit kunnen werken. Met gevolgen voor naam en reputatie.

AX 0 consultants hebben de expertise u, uw professionals, van actuele informatie te voorzien die u juist beter wapenen tegen AVG gerelateerde incidenten.

 De energietransitie is in volle gang en vraagt specifieke grensverschrijdende expertise. Wat zijn de gevolgen van veranderingen? Wie is er verantwoordelijk voor wat? Waar moeten we aan voldoen? Meer nog… wat kunt u zelf  doen op voorhand? Vaak is dat al veel meer dan u denkt.

Keten en vervolgschade voor zijn met de meest actuele expertise!

Vraag nu om een geheel vrijblijvende inhouse seminar. (Klik nu)