Governance                                                                                                                                                                                      Terug

In 1996 heeft René Civile een meer dan 4500 jaar out Armeens algoritme gedigitaliseerd. Dit algoritme is in staat feunetische tekst, door een persoon opgemaakt, inzicht te geven in de natuurlijke potentie van die persoon. Hiermee wordt het unieke karakter van die persoonlijkheid zichtbaar. Dit brengt tegelijk met zich mee dat het unieke inzicht in die persoonlijkheid, geborgd moet worden. Die behoort exclusief toe aan de unieke persoonlijkheid.

Omdat dat inzicht uiterst persoonlijk is, en het unieke van de die persoonlijkheid inzichtelijk maakt, is het Discretionair beginsel opgemaakt.

Een ieder heeft het volste recht op Discretie, in de ruimste zin van het woord, en daarmee het onvervreemdbare recht, en Vrijheid, zich te gedragen zoals diegene dat goed dunkt.

Dit Discretionair beginsel, is later door AX 0 integraal overgenomen..

Discretion. Uw eigendommen, persoonlijk, zakelijk, inetellectueel,  zijn Exclusief van u. Onvervreemdbaar.

Beyond AX 0 kijkt verder dan gestelde kaders en beperkingen

Best AX 0 consultants kijken altijd naar de best passende en implementeerbare best practices en mogelijkheden voor wie er wordt geacteerd

 Value Alles heeft waarde, hoe insignificant soms ook. AX 0 blijft streven naar het toevoegen van waarde.

Niet alleen U bent uniek, uw onderneming, organisatie, uw mensen zijn dit ook, verdienen het beste…

René Civile

CEO AX 0 bv

Hits: 564