Welkom bij AX 0                                                                                                                    Terug

In 1996 begonnen als NQ Profiling®™, waarbij een meer dan 4000 jaar oud onveranderd algoritme werd geautomatiseerd, dat het hart vormde van een ongekende ‘Next Level’ profiling.

Met dit algoritme is het nog sneller en preciezer dan voorheen,  het opmaken van een driedemensionaal beeld van de unieke individuele persoonlijkheid mogelijk. Door verdere  ontwikkeling, naast profiling, zijn er tussen 1998 en 2000 verschillende boardroom en managements mind en toolsets ontwikkeld, allen gebaseerd op het I/O principe.

I/O, het ‘Divine Principle dat later door AX 0 is doorontwikkeld, is in de IT en Non IT wereld vrijwel onbekend. Zeer bijzonder als u zich bedenkt dat dit principe de essentie is van alle aspecten en facetten in de digitale wereld en de essentie van digitaal automatiseren. Deze essentie zijn bij AX 0 als twee krachtige principes  vervat in de ‘0 Tolerance’ en‘Change without Changing’ toolset.

Naast het bijzonder krachtige NQ profiling®™, ontwikkelde AX 0  een ‘RealTime’ monitor,  waarmee voortgang van programma’s, en processen worden gemonitored, waar Real Time bijsturen, een mogelijk is geworden.

Na 2000 zijn er steeds meer consultants van verschillende disciplines zich gaan aansluiten bij NQ en sinds 2009 zijn dit er meer dan 30 in 6 verschillende EU landen,  gebruiken de AX 0 tool en mindset bij hun cliënten.  In 2019 hebben Frank Drieduite en René Civile AX 0 opgericht om de verschillende toolsets samen te voegen. Grootste speerpunt hierbij is de cliënten en consultants van AX 0, een krachtige uniforme basis te bieden ter ondersteuning in boardroom en MMT.

-Energie & Transitie
Nu er steeds meer nadruk op transitie van energie, het verbruik, het opnieuw strategisch bepalen van energie, verbruik en de directe toekomst, ervaren we bij AX 0, de druk die bij veel organisaties en ondernemingen. Met de actuele kennis van de energiemarkt, de spelers, de regels vanuit overheden en Brussel, zijn AX 0 transitie consultants continue bezig hun expertise ter beschikking te stellen.

-IT Program & Project audit en control
In de ontwikkeling en voortgang van de huidige IT markt, de steeds beperktere beschikbaarheid, ziet
AX 0 een ongewenste daling van kwaliteit en beschikbaarheid in  uitvoering en operations, die ernstige keten consequenties hebben. De ontwikkelingen op het gebied van de cybercrime, de ransomware aanvallen, nemen juist mede hierdoor ernstig toe. Een zeer verontrustende ontwikkeling.

-AVG/GDPR– BDSG
Sinds 25 mei 2018 een verplichte expertise voor elke zakelijke onderneming en organisatie. Geschat wordt dat tussen de 65%-70% denken AVG compliant te zijn, maar in de praktijk dat zeker niet altijd is. De gevolgen daarvoor zijn zakelijk, financieel, en qua aanzien, soms zeer aanzienlijk. Temeer omdat de Autoriteit Persoonsgegevens steeds stringenter optreed, met aanzienlijke gevolgen voor organisatie en onderneming. (Boetebeleid)

De AX 0 Handshake.
Discretie in de AX 0 governance, is een bijzonder, zeer hoogstaand principe. We noemen die nog wel eens gekscherend, heiliger dan het biechtgeheim.

Wij beperken hierdoor onze openbare publicaties waar wenselijk, soms zelfs noodzakelijk.

Vanwege die governance hebben wij voor de executive en MMT lid, de  AX 0  handshake ontwikkeld.  Wij komen ‘inhouse‘ bij u nader kennis maken. Via een presentatie geven wij u inzicht in wie en wat AX 0 is, en wat wij voor u kunnen betekenen. Op deze discrete en besloten wijze, zetten wij graag onze deuren voor u open.

Heeft u vragen vooraf? Bij AX 0 zien wij die natuurlijk zeer graag tegemoet.

Tot snel…

Contact Formulier

AX 0 BV
3068GC 85 Rotterdam
info@ax0.io
+31 6 2936 1218
https://www.ax0.io