Cybercime en Urgentie

Cybercriminaliteit blijft exploderen
Er zijn een paar dingen die u moet weten. Waarover 85% van de IT profssional en 99.99% van de IT dienstverlener, niet praat. Daar heeft u wel elke dag, 24/24, mee te maken.

– Commercie is de facilitator van cybercrime!
– [Commerciele] [IT] security, is altijd één stap te laat!

Deze twee feiten vereisen een totaal andere visie en strategie tegen cybercriminaliteit. In meer dan 95% van de ondernemingen zijn de [commerciele][IT] professionals acteren reactief, niet strategisch. De toenemende gevolgen zijn ook in 2023, op alle niveaus keihard merkbaar. Dan is er nog iets dat ze u niet vertellen;.

Alle denkbare aspecten en facetten, in en met [digitale} automatisering. zijn 100%, voorspelbaar!!!

Alleen al deze drie, lang bestaande feiten, zouden elke executive en manager moeten doen nadenken!

Enkele andere ‘wetenswaardigheden‘ voor Boardroom en MMT;

80% van de slachtoffers van een ransomeware aanval, betaalt criminelen de afpersing!
95% van de slachtoffers van een ransomware aanval, raken TB’s aan data kwijt!
65%-70% van de IT professionals en IT dienstverlener, zijn niet, hebben u niet, voorbereid op een ransomware aanval
80% van de organisaties zijn niet voorbereid op een succesvolle recovery na een ransomware aanval
40% en meer, worden een tweede keer door een ransomware aanval getroffen.

Zonder al te ingrijpende maatregelen kan de gevolgschade van een ransomeware aanval met meer dan 70% worden gereduceerd

– CEO Fraude
Weinig executives weten, dat wanneer een CEO fraude slaagt, daar langere tijd vast patroon en handeling aan vooraf zijn gegaan. En als een CEO fraude slaagt, heeft dat enorme impact. Zakelijk! Financieel! Persoonlijk!

De wereld van de executive is klein. De impact dreunt enorm door. Carrieres worden met een pennenstreep, of een gepubliceerd artikel, abrupt afgebroken! Alleen al aan dit onderwerp besteed AX 0 een aanzienlijk deel van haar ‘Discrete inhouse seminar’.

– Artificial Intelligence -AI-?
Gehypt, gepromoot, hysterisch, de tal van chatGPT’s, AI’s, die het zakelijke landschap totaal en blijvend zullen veranderen?
AX 0 kijkt voorbij de hoax,  –AI- genaamd. De impact van -AI-‘s en cybercrime worden reusachtig, maar door commercie met kracht ontkent.

Laat AX 0  u bijpraten over de ‘Discrete inhouse Seminar’. Ontdek wat er allemaal mogelijk is om de gevolgen van cybercrime aanzienlijk te beperken.

AX 0 bv
3086GC 85
info@ax0.io
Power@ax0.io
+31
6 2936 1218

M

Geen maatregelen genomen? Dure consequenties...

Anno 2023 is het niet zozeer de vraag of een organisatie slachtoffer zal worden van een ransomware aanval maar wanneer. Wat er dan gebeurd als u niet voorbereid bent?

Ransomware aanvallen bestaan alweer een aantal jaren. Des te vreemder te zien dat heel veel organisaties en bedrijven nog steeds te weinig of helemaal niet, schadebeperkende maatregelen hebben genomen.

Maersk Shipping overkwam het in 2017. Het uiteindelijke prijskaartje? > € 1 miljard!

Ook in 2023 gaan de ransomware aanvallen gewoon door. Zoals te lezen, er is maar één reden losgeld te betalen.
Nu nog niet voorbereid zijn op een ransomware aanval?

Hits: 207