Cyberiminaliteit Urgentie

Echte cybercriminaliteit, begint pas na het modem. Lees, wanneer ze al bij u binnen zijn. Natuurlijk hangen ze daar de vlag niet voor uit. Cybercriminaliteit verdubbeld vrijwel jaarlijks. Feit is dat (IT) commercie steeds meer deel uit is gaan maken van ‘HET’ probleem. Commerciële bescherming is altijd een stap te laat. Daarnaast, en dat is een veel groter probleem, neemt de (IT) ketenkennis, expertise, en visie, in steeds sneller tempo af, wat cybercriminaliteit enorm in de kaart speelt en blijft spelen..

80% door ransomware getroffen bedrijven, betaald losgeld. In meer dan 35% van de gevallen worden getroffen bedrijven een tweede keer slachtoffer, recentelijk zelfs een derde keer, omdat vitale data en strategische kennis op het darkweb te koop is aangeboden.

Weet u als executive, als manager, dat alle aspecten en facetten van automatiseren 100% voorspelbaar zijn? Meer dan 90% van IT professionals, en 99% van overige professionals weten dit niet. De gevolgen daarvan kunnen zeer kostbaar zijn.

Tijdens zeer discrete seminars, demonstreert AX 0 begrijpelijk hoe die 100% voorspelbaarheid van de automatisering (door)werkt.
AX 0 laat u dat geactualiseerd zien. We tonen dat het antwoord op cybercriminaliteit niet zit in weer nieuwe software, kostbare maatregelen of een update.

Onderzoek nu wat u voor uw organisatie kan doen tegen cybercrime [Klik hier]

AX 0 bv
info@ax0.io
https://ax0.io
+31 629 361218

Tragische, dure, gevolgen van niet genomen maatregelen

Anno 2023 is het allang niet meer de vraag of de organisatie een keer door een ransomware aanval zal worden getroffen, eerder wanneer.

Onderstaande publicatie, toont weer eens aan dat de professionele automatisering er doordrongen van moet zijn een allesbepalende rol en (mede)verantwoordelijkheid te dragen, bij het voorkomen van deze ketengevolgen en vervolgschade. AX0 draagt hier standaard toe bij, in rol en (mede)verantwoordelijkheid, oplossingen van bestaande mogelijkheden aan te dragen, aan board executives en management.

Ondanks een ransomware aanval kunnen ketengevolgen, en financiele schade, met zeker 50%-70% worden gereduceerd en productiviteit aanzienlijk sneller weer op niveau worden gebracht. Automatisering ‘an sich’ is een exacte materie dat zich bij uitstek leent voor het nemen van strategische preventieve maatregelen.