De Verplichte AVG/GDPR (externe) Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is verplicht voor elke onderneming en organisatie die persoonlijke en/of persoonsgegevens onder zich heeft. Dit maakt deel uit van de AVG/GDPR compliancy.
Voor veel MKB organisaties blijkt het ondoenlijk een voltijds FG aan te stellen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de daarom de mogelijkheid gecreëerd in die gevallen gebruik te maken van de externe FG.
De externe AX 0 FG vervult deze rol al sinds Juni 2018 voor MKB ondernemingen en organisaties.
Maak vrijblijvend een afspraak, wij komen u onze mogelijkheden graag bij u ter plaatse presenteren d.m.v. onze AX 0 Handshake ©.

Focus AP 2020-2023: "Dataprotectie In Een Digitale Samenleving"

Ondersteuning zodat jij je zonder zorgen kan blijven richten op waar je goed in bent. De externe AX 0 FG zorgt voor maatwerk, omdat geen enkele onderneming en organisatie hetzelfde is.
AVG/GDPR data compliancy.   Regel het, Nu!
De Focus AP voor 2020-2023 “Dataprotectie In Een Digitale Samenleving” vind je hier. 

H