AVG/GDPR (externe) Functionaris Gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is momenteel druk bezig haar huidige capaciteit verder uit te bouwen.
Zij hebben vervolgens de Focus AP 2020-2023 vastgelegd.
Dit betreft de AVG/GDPR Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Per opdracht kijkt de AX0 bv FG met je mee en adviseert je welke acties jij kunt nemen om ervoor te zorgen dat proces en procedure, voor de verwerking van persoonlijke en persoonsgegevens, in lijn zijn met de AVG/GDPR

 

Maak vrijblijvend een afspraak, wij komen u onze mogelijkheden graag bij u ter plaatse presenteren d.m.v. onze AX 0 Handshake©.

 

Focus AP 2020-2023: "Dataprotectie In Een Digitale Samenleving"

Binnen de Governance van AX0 bv, het verlenen van ondersteuning op executives en managements niveau, met als oogmerk risico en crisis te vermijden binnen de digitalisering, organisatie, dus ook digitale data, blijken de hiaten in vele organisaties op dit vlak onverminderd groot. Een aantal grote organisaties hebben de AP gevraagd om uitstel van implementatie waar negatief op is gereageerd.
Terecht. De ingangsdatum 25 Mei 2018 en een jaar van coulance, is zeker voldoende geweest de eigen proces-
sen, procedures en systemen AVG compliant te maken. De laatste Q2 survey (juli 2020) laat onverkort zien waar het in het Nederlandse bedrijfsleven knelt.
1. Hiaten in de standaard wet en regelgeving t.a.v. persoons en persoonlijke gegevens.
2. Het ontbreken van heldere processen hoe om te gaan met fluctuerende digitale data hiervan.
3. Het ontbreken van de verplichte Functionaris Gegevensbescherming(FG).
Voor heel veel organisaties in Nederland is het ondoenlijk een voltijds AX0 bv FG aan te stellen. Dit heeft ook de aandacht van de AP gehad en die heeft daarom de mogelijkheid gegeven een externe FG mogelijk te maken. 
AX 0 bv heeft een aantal Partners die deze rol al vervullen en stelt er nog eens drie aan om aan de huidige vraag naar externe AX 0 bv FG’s te voldoen
AVG/GDPR data compliancy. Regel het, Nu!

H