™NQ Profiling®©                                                                                                                                                                              Terug


Elk mens, groot, klein, junior, senior, is uniek.
In 1996 heeft AX 0 een, meer dan 4500 jaar oude, algoritme gedigitaliseerd. Hiermee kan, feunetische tekst, door een persoon opgemaakt, worden geanalyseerd. Het resultaat is dat de unieke persoonlijkheid, van elk uniek persoon, nu voor meer dan 90%, inzichtelijk wordt gemaakt.

Talent inzichtelijk
In scherp contrast tot de commercieel gehanteerde methoden in persoonlijk en professioneel assessment, is er niet langer meer sprake van een momentopname. De AX 0 methode van profiling, geeft een volkomen onafhankelijke en blijvende in en overzicht van de persoonlijkheid. Hiermee wordt het werkelijke natuurlijke Talent van de persoon en professional inzichtelijk.

Mismatch/Mishire
In Nederland alleen al, zo wordt becijferd, is er sprake van een mismatch en mishire van gemiddeld >55%.  Er wordt vaak gesproken van een veel hoger gemiddelde. Bij de latere assessment methoden, vaak afgeleiden vanuit de psychologie, zijn er geen toetsbare referentiekaders, en zijn assessment testen en methoden vaak niet meer dan een kopie van een kopie, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Impact
De negatieve impact van de huidige manier van assessment, recruitment, HR, bedrijven is enorm. Volgens verschillende berekeningen beloopt de cumulatieve schade jaarlijks tussen de €55 en €70 miljard. De werkelijke schade becijferen blijft moeilijk. Weinigen zijn genegen (begrijpelijk) negatieve ervaringen kenbaar te maken. 

™NQ Profiling®© wordt tegenwoordig in een breed scala van gebieden toegepast.

Executive assessment, professioneel assessment, management recruitment, zakelijke mediation, onderwijs, jeugdzorg, coaching en als preventie en recovery bij een burn-out.

 

War on Talent?
Met grote regelmaat verschijnen tal van artikelen over iets als ‘war on talent’, krapte op de arbeuidmarkt?
Veel recruiters profileren zich graag door op de sociale media vooral iedereen te vertellen hoe zij een cv moeten opmaken, op welke manier te solliciteren. Professionals het idee gevend dan de best mogelijke kans te maken bij een sollicitatie. De schadelijke realiteit is anders…

Hits: 741